GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH PHẠM NGỌC SƠN

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Phạm Ngọc Sơn được đăng ký lần đầu ngày 18 tháng 10 năm 2023 do Phòng Tài Chính Kế Hoạch Cấp.

giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh phạm ngọc sơn

Mã số hộ kinh doanh: 8135110668-001
Mã số đăng ký hộ kinh doanh: 2518004559
Đăng ký lần đầu: ngày 18 tháng 10 năm 2023
Tên hộ kinh doanh: HỘ KINH DOANH PHẠM NGỌC SƠN
Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh: Thôn Sói, Xã Phú Thành, Huyện Lạc Thuỷ, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam
Điện thoại: 0989657172
Ngành, nghề kinh doanh:
Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá
Hoàn thiện công trình xây dựng
Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao
Xây dựng công trình thủy
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
Vốn kinh doanh:  Vốn kinh doanh (Bằng số): 50.000.000 đồng Vẫn kinh doanh (Bằng chữ): Năm mươi triệu đồng.
Chủ thể thành lập hộ kinh doanh: Cá nhân
Thông tin về chủ hộ kinh doanh:
Họ và tên: PHẠM NGỌC SƠN
Giới tính: Nam
Sinh ngày: **/**/1983 Dân tộc: Kinh
Quốc tịch: Việt Nam
Số căn cước công dân/chứng minh nhân dân: 00108305****
Ngày cấp: 16/01/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Địa chỉ thường trú: Thôn Thượng, Xã Hồng Sơn, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Sỏi, Xã Phú Thành, Huyện Lạc Thuỷ, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam
TRƯỞNG PHÒNG
Quách Thị Hải Thanh (Đã Ký)